Premis PITA

Aquest any Can Robert s’ha presentat als premis PITA, per a la candidatura d’Indústria Alimentària, tot explicant el nostre projecte, els nostres productes, les nostres tècniques i la nostra evolució dins la indústria!

Aquest premi vol distingir a les empreses agràries i les agroindústries que hagin incorporat innovacions que representin un nou producte, procés o gestió per a l’empresa, orientades a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses, mitjançant la innovació. Hi ha tres modalitats:

Premi a l’empresa agrària: per la implementació d’innovacions dins del procés productiu o de gestió que siguin referents per a altres empreses del sector. 

Premi a l’agroindústria: per innovacions en els processos, la gestió o en els productes i les estratègies comercials de les agroindústries de primera transformació i/o conservació, així com de subministrament de factors de producció o serveis que intervinguin en la producció i/o transformació agroalimentària. 

Premi al/a la jove emprenedor/a innovador/a per la implementació d’innovacions en l’empresa agrària o en l’agroindústria i per les característiques pròpies d’un/de un/a emprenedor/a innovador/a.